Stoltenberg, Camilla. 2017. “Medisinsk fødselsregister Fyller Femti – Kan Olje lære Oss Noe Om Helsedata?”. Norsk Epidemiologi 27 (1-2). https://doi.org/10.5324/nje.v27i1-2.2407.