Håberg, Siri E., Marta Ebbing, and Camilla Stoltenberg. 2017. “Nasjonale Registerkilder I Epidemiologisk Forskning”. Norsk Epidemiologi 27 (1-2). https://doi.org/10.5324/nje.v27i1-2.2403.