Kristensen, Petter. 2017. “Medisinsk fødselsregister I miljøovervåkingen – Muligheter Og Begrensninger”. Norsk Epidemiologi 27 (1-2). https://doi.org/10.5324/nje.v27i1-2.2402.