Klungsøyr, Kari. 2017. “Medfødte Misdannelser Med Basis I Medisinsk fødselsregister; Tidstrender Og Mulige Sammenhenger”. Norsk Epidemiologi 27 (1-2). https://doi.org/10.5324/nje.v27i1-2.2401.