Bjordal, Jan Magnus, Atle Klovning, and Lars Slørdal. 2009. “Evaluering Av Medisinsk Behandling: Hva Vet Vi, Og Hvordan Bør Kunnskapen Håndteres?”. Norsk Epidemiologi 18 (2). https://doi.org/10.5324/nje.v18i2.24.