Markestad, Trond. 2017. “Det Ekstremt for Tidlig fødte Barnet; Hvordan går Det?”. Norsk Epidemiologi 27 (1-2). https://doi.org/10.5324/nje.v27i1-2.2398.