Ebbing, Marta. 2017. “Fødsler I Norge 1967-2016 – Noen nøkkeltall”. Norsk Epidemiologi 27 (1-2). https://doi.org/10.5324/nje.v27i1-2.2396.