Irgens, Lorentz M. 2017. “Forord”. Norsk Epidemiologi 27 (1-2). https://doi.org/10.5324/nje.v27i1-2.2394.