Holmen, Jostein, Geir Arild Espnes, Odd Håpnes, Vegar Rangul, Sven Svebak, Torgeir Sørensen, and Töres Theorell. 2016. “Jakten På Helsefremmende Faktorer I Epidemiologisk Forskning: Eksempler Fra Helseundersøkelsen I Nord-Trøndelag (HUNT)”. Norsk Epidemiologi 26 (1-2). https://doi.org/10.5324/nje.v26i1-2.2025.