Wergeland, Ebba, Finn Gjertsen, and Johan Lund. 2016. “Mangelfull overvåking Av skadedødsfall I Norsk Landbasert Arbeidsliv”. Norsk Epidemiologi 26 (1-2). https://doi.org/10.5324/nje.v26i1-2.2024.