Ringerike, Tove, Claire Glenton, Gunn Elisabeth Vist, Gro Jamtvedt, and Magne Nylenna. 2013. “Tolker Leserne Forskningsresultater I tråd Med Forfatternes Intensjoner?”. Norsk Epidemiologi 23 (2). https://doi.org/10.5324/nje.v23i2.1650.