Munabi-Babigumira, Susan, Marit Johansen, and Elizabeth Paulsen. 2013. “Den Norske EPOC-Satellitten: Støtte Til Kunnskapsbaserte Beslutninger”. Norsk Epidemiologi 23 (2). https://doi.org/10.5324/nje.v23i2.1646.