Fretheim, Atle. 2013. “Kunnskapsbasert Politikkutforming”. Norsk Epidemiologi 23 (2). https://doi.org/10.5324/nje.v23i2.1645.