Denison, Eva. 2013. “Kunnskapsbasert Folkehelse – Eksempel Fysisk Aktivitet”. Norsk Epidemiologi 23 (2). https://doi.org/10.5324/nje.v23i2.1642.