Nerhus, Kjersti Andersen, Sigmund A. Anderssen, Hans Erik Lerkelund, and Elin Kolle. 2011. “Sentrale Begreper Relatert Til Fysisk Aktivitet: Forslag Til Bruk Og forståelse”. Norsk Epidemiologi 20 (2). https://doi.org/10.5324/nje.v20i2.1335.