Andersen, Bror Just. 2011. “Effekter Av Program I Skolen for å Forebygge Psykiske Plager”. Norsk Epidemiologi 20 (1). https://doi.org/10.5324/nje.v20i1.1291.