GRAFF-IVERSEN, S. 40 år gamle kvinner som bruker hormonregimer – sunne utvalg eller risikogrupper?. Norsk Epidemiologi, v. 11, n. 1, 6 nov. 2009.