GRAFF-IVERSEN, S. 40 år gamle kvinner som bruker hormonregimer – sunne utvalg eller risikogrupper?. Norsk Epidemiologi, [S. l.], v. 11, n. 1, 2009. DOI: 10.5324/nje.v11i1.538. Disponível em: https://www.ntnu.no/ojs/index.php/norepid/article/view/538. Acesso em: 29 oct. 2020.