LØKEN, E.; SOLVOLL, K. Kan kostholdsdata fra hjerte- karundersøkelsene i Finnmark, Sogn og Fjordane og Oppland brukes i analyser av andre sykdommer enn hjerte-karsykdom?. Norsk Epidemiologi, v. 7, n. 2, 26 out. 2009.