GRIMSMO, A. Tidlige brukere av alkohol – hvem er de? Kjennetegn ved ungdom som starter tidlig med alkohol. Norsk Epidemiologi, v. 6, n. 1, 14 out. 2009.