BEYLICH M. FL, K.-M. B. M. FL. En kartlegging av forekomsten av forskjellige rusmidler blant norske motorvognførere pågrepet av politiet, med mistanke om påvirket kjøring. Norsk Epidemiologi, v. 6, n. 1, 14 out. 2009.