NAFSTAD M.FL., P. Problemer med å måle eksponering for passiv røyking blant barn. Norsk Epidemiologi, v. 5, n. 2, 14 Oct. 2009.