KRISTENSEN, P. Medisinsk fødselsregister i miljøovervåkingen – muligheter og begrensninger. Norsk Epidemiologi, v. 27, n. 1-2, 26 out. 2017.