IRGENS, L. M. Medisinsk fødselsregisters fødsel og senere vekst; noen observasjoner og refleksjoner fra hornet på veggen. Norsk Epidemiologi, [S. l.], v. 27, n. 1-2, 2017. DOI: 10.5324/nje.v27i1-2.2395. Disponível em: https://www.ntnu.no/ojs/index.php/norepid/article/view/2395. Acesso em: 24 jun. 2024.