IRGENS, L. M. Medisinsk fødselsregisters fødsel og senere vekst; noen observasjoner og refleksjoner fra hornet på veggen. Norsk Epidemiologi, v. 27, n. 1-2, 26 out. 2017.