WERGELAND, E.; GJERTSEN, F.; LUND, J. Mangelfull overvåking av skadedødsfall i norsk landbasert arbeidsliv. Norsk Epidemiologi, v. 26, n. 1-2, 20 Jul. 2016.