ANDERSEN, B. J.; JOHANSEN, R.; NORD, E. Undervisningsprogram i videregående skoler om psykiske plager: Effekter på elevers hjelpsøking og psykiske helse. Norsk Epidemiologi, v. 20, n. 1, 7 mar. 2011.