Graff-Iversen, S. (2009). 40 år gamle kvinner som bruker hormonregimer – sunne utvalg eller risikogrupper?. Norsk Epidemiologi, 11(1). https://doi.org/10.5324/nje.v11i1.538