Lande, B., Andersen, L. F., Bærug, A., Trygg, K., Lund-Larsen, K., & Bjørneboe, G.-E. A. (2009). Valg av metode for en landsrepresentativ undersøkelse av kostholdet blant sped- og småbarn i Norge - Spedkost og Småbarnskost. Norsk Epidemiologi, 10(1). https://doi.org/10.5324/nje.v10i1.513