Johansson, L. (2009). OvervÄking av norsk kosthold - metoder og resultater. Norsk Epidemiologi, 10(1). https://doi.org/10.5324/nje.v10i1.512