Grimsrud, T. K. . (2022). Samle, telle, regne, fortolke – tilbakeblikk på Kreftregisterets statistikkproduksjon og forskning gjennom 70 år. Norsk Epidemiologi, 30(1-2). https://doi.org/10.5324/nje.v30i1-2.4989