Langmark, F. . (2022). Kreftregisteret i min tid – mine minner og meninger. Norsk Epidemiologi, 30(1-2). https://doi.org/10.5324/nje.v30i1-2.4988