Hofvind, S. ., Mangerud, G., Holen, Åsne S., & Ursin, G. (2022). Overdiagnostikk – eksemplifisert ved mammografiscreening . Norsk Epidemiologi, 30(1-2). https://doi.org/10.5324/nje.v30i1-2.4981