Larsen, I. K., Møller, B., Ursin, G., & Robsahm, T. E. (2022). Krefttrender i Norge i perioden 1953–2021. Norsk Epidemiologi, 30(1-2). https://doi.org/10.5324/nje.v30i1-2.4971