Kværner, K. J. (2009). Ørebetennelser hos barn – "alle har noen, men gutter har flest". Norsk Epidemiologi, 9(2). https://doi.org/10.5324/nje.v9i2.476