Skåra, B. B., & Graff-Iverse, S. (2009). Endring av helsevaner – for helsens skyld eller for å gå ned i vekt?. Norsk Epidemiologi, 7(2). https://doi.org/10.5324/nje.v7i2.417