Odsbu, I., Handal, M. ., Hjellvik, V. ., Borchgrevink, P. C. ., Clausen, T., Hamina, A., Lid, T. G., Nesvåg, R., & Skurtveit, S. . (2021). Bruk av andre vanedannende legemidler blant opioidbrukere med langvarige smerter. Norsk Epidemiologi, 29(1-2). https://doi.org/10.5324/nje.v29i1-2.4045