L√łken, E., & Solvoll, K. (2009). Kan kostholdsdata fra hjerte- karunders√łkelsene i Finnmark, Sogn og Fjordane og Oppland brukes i analyser av andre sykdommer enn hjerte-karsykdom?. Norsk Epidemiologi, 7(2). https://doi.org/10.5324/nje.v7i2.401