Meyer, H. E. (2009). Lårhalsbrudd og kroppshøyde. Norsk Epidemiologi, 7(2). https://doi.org/10.5324/nje.v7i2.398