Vandeskog, A., & Skutle, A. (2009). Utslåtte kvinner og oppegående menn – Rusmisbrukere i behandling. Norsk Epidemiologi, 6(1). https://doi.org/10.5324/nje.v6i1.343