Grimsmo, A. (2009). Tidlige brukere av alkohol – hvem er de? Kjennetegn ved ungdom som starter tidlig med alkohol. Norsk Epidemiologi, 6(1). https://doi.org/10.5324/nje.v6i1.339