Pape, H. (2009). Tenåringsdrikking i utviklingspsykologisk perspektiv. Norsk Epidemiologi, 6(1). https://doi.org/10.5324/nje.v6i1.337