Stensvold, I. (2009). Beskytter moderat alkoholforbruk mot hjerte-karsykdom?. Norsk Epidemiologi, 6(1). https://doi.org/10.5324/nje.v6i1.335