Beylich m. fl, K.-M. B. m. fl. (2009). En kartlegging av forekomsten av forskjellige rusmidler blant norske motorvognførere pågrepet av politiet, med mistanke om påvirket kjøring. Norsk Epidemiologi, 6(1). https://doi.org/10.5324/nje.v6i1.333