Christophersen, A. S., & Skur, S. (2009). Kjøring med mistanke om påvirkning av andre rusmidler enn alkohol. Norsk Epidemiologi, 6(1). https://doi.org/10.5324/nje.v6i1.331