Edvardsen, S. E., Hovland, H., & Thorød, A. B. (2019). «Jeg har aldri spurt om å kunne slutte selv». En kvalitativ studie av en gruppe jenters vei mot frafall i videregående skole. Norsk Epidemiologi, 28(1-2). https://doi.org/10.5324/nje.v28i1-2.3053