Kvernmo, S., & Sæterhaug Bye, R. (2019). Forekomsten av angst- og depresjonssymptomer hos samiske og ikke-samiske elever i videregående skole i Finnmark i 1994 og 2014. Norsk Epidemiologi, 28(1-2). https://doi.org/10.5324/nje.v28i1-2.3047