Pernanen, K. (2009). Alkohol, andre rusmidler og vold i epidemiologisk perspektiv. Norsk Epidemiologi, 6(1). https://doi.org/10.5324/nje.v6i1.272