Jøsendal m.fl, O. (2009). Skolebasert forebygging av røyking blant ungdom. Norsk Epidemiologi, 5(2). https://doi.org/10.5324/nje.v5i2.264