Nafstad m.fl., P. (2009). Problemer med å måle eksponering for passiv røyking blant barn. Norsk Epidemiologi, 5(2). https://doi.org/10.5324/nje.v5i2.260