Stoltenberg, C. (2017). Medisinsk fødselsregister fyller femti – Kan olje lære oss noe om helsedata?. Norsk Epidemiologi, 27(1-2). https://doi.org/10.5324/nje.v27i1-2.2407